Btm for top nowπŸ€€πŸ†πŸ’¦

36 yo 1.71 60

Greek guy looking for fun with sexy boys πŸ€€πŸ€€πŸ†πŸ’¦ let's meet baby πŸ†πŸ’¦πŸ’¦ into 3 some group.... paraiso sauna??????

Spain / Madrid / Madrid
https://app.kinkysafe.com/nikos

10.467 profiles created, 77 connected users

Download the "Omolink" application for your smartphone

The gay app for guys who fuck safe

Arabic

 • 

White

 • 

Black

 • 

Mixed

 • 

Latino

 • 

Asian

 • 

Indian

 • 

Other origins

 • 

At my place

 • 

At your place

 • 

Hotel

 • 

Sex-Club

 • 

Sauna

 • 

Park

 • 

No body hair

 • 

Some hair

 • 

Hairy

 • 

Normally hung

 • 

Well hung

 • 

Hung XXL

 • 

Top

 • 

Vers. top

 • 

Versatile

 • 

Vers. bottom

 • 

Bottom

 • 

Soft